การตกแต่งฟอนต์ ใน HTML

การจัดตัวอักษร

การกำหนดแบบอักษร

รูปแบบคือ
font face ="ชื่อฟอนต์">ข้อความ</font>

ขนาดอักษร

รูปแบบคือ
<font size="ตัวเลข">ข้อความ</font>

สีตัวอักษร

รูปแบบคือ
<font  color="โค้ดสี">ข้อความ</font>

คำสั่งในการตกแต่งฟอนต์

About Me

My name is Thanakorn Maktim.My nick name is Sayfa.
Currently, I am studying at Chanthaburi Technical College. High Voc. Cert. in Computer Technology.

learn more