การเชื่อมโยงเว็บเพจ (link)

HOME ABOUT CONTACT QUIZ BACK TO INDEX
    เอกสาร HTML หรือที่เรียกว่าเอกสาร Hyper Text นั้น ต่างจากเอกสารโดยทั่วไปคือ สามารถสร้างการเชื่อมโยง (Link) ไปยังเอกสารส่วนอื่น หรือหน้าอื่นๆ ได้ นอกจากนั้นยังสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ต่างๆได้อีกด้วย ทำให้เว็บเพจสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้มากขึ้นโดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องอ่านเอกสาร หมดทั้่งหน้าสามารถเลือกอ่านเฉพาะหน้าเว็บเพจที่สนใจได้ จะเห็นได้ว่าการเชื่อมโยงนั้นมีความสำคัญมาก เว็บไซต์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตจะไม่มี ประโยชน์ใดเลยหากขาดการเชื่อมโยงถึงกันโดยใช้ลิงค์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตสามารถท่องโลกอินเทอร์เน็ตได้โดยการคลิก (Click) เมาส์ เพื่อเปลี่ยนไปดู หน้าเว็บเพจ หรือเว็บไซต์ต่าง ๆ

weblink
weblink