หน้าหลัก เกี่ยวกับฉัน

การสร้างตาราง

เมื่อก่อนคำสั่งสร้างตาราง (table) ถือว่าเป็นคำสั่งที่จำเป็น และสำคัญมากในการสร้างเว็บเพจ เพราะการจัดตำแหน่งของหน้า layout นั้นจำเป็นจะต้องใช้คำสั่งตารางทั้งหมด ทำให้มีเทคนิคมากมายที่นำมาใช้เกี่ยวกับตาราง แต่ด้วยข้อเสียของคำสั่งตาราง คือจะเปลี่ยนขนาดตัวเองตามวัตถุที่อยู่ภายใน ทำให้โครงสร้างของเว็บไซต์เปลี่ยนแปลงไป และยังยุ่งยากในการจัดรูปแบบหน้า ปัจจุบันนี้คำสั่ง CSS กำลังได้รับความนิยมในการจัดรูปแบบหน้า layout มากกว่า คำสั่งตารางมาก ทำให้คำสั่งตารางลดความสำคัญลงไป เนื่องจาก CSS นั้นจัดรูปแบบหน้าได้เร็วกว่า ง่ายกว่า และเปลี่ยนแปลงได้ง่ายกว่า ทำให้ในปัจจุบันนั้น คำสั่งตารางจะใช้เพียงแสดงข้อมูลในรูปแบบตารางเท่านั้น