หน้าหลัก เกี่ยวกับฉัน ย้อนกลับ

เกี่ยวกับฉัน

nut

ภูเบศร์ ภิญโญ

ระดับชั้น ปวส.1

สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี